מאגר יועצים (וספקים) דיגיטלי חכם

מאגר יועצים (וספקים) דיגיטלי חכם

אנו מקימים עבור רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים,  מאגר יועצים דיגיטלי (וספקים) מקצועי, העונה על דרישות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 - בלוח זמנים קצר ביותר, תוך חסכון עצום במשאבי ניהול ובזמן.

רכיבי הפתרון:

מודול רישוםמאפשר ליועצים להירשם עצמאית למאגר. היועצים מעלים בעצמם את פרטיהם ואת המסמכים שהלקוח דורש כתנאי סף. החומר מועבר אוטומטית למערכת הניהול של המאגר.

מודול ניהול: מאפשר להגדיר תחומים, דרישות ותנאי סף וכן לבדוק את החומר שהעבירו המציעים  כדי לאשר או לדחות הכללתם במאגר.   לאתר מהמאגר יועצים/ספקים לפי תחומים, לפנות אליהם באופן שוטף להגשת הצעות, לקלוט הצעות מחיר  לתיבת מכרזים  דיגיטלית ולנהל ולתעד את ישיבות וועדת הרכש של הארגון.

 

חשוב: המערכת בנויה על תשתית טכנולוגית ייחודית המאפשרת לבצע התאמות מדויקות לצרכי כל לקוח במהירות ובמחירים נוחים.

לפרטים נוספים, להדגמה, לקבלת פרטי ממליצים ולתאום פגישה בנושא הקמת מאגר יועצים (וספקים) דיגיטלי חכם - אנא פנו אלינו באמצעות הטופס שמשמאל.

 

יצירת קשר